top of page

Utvärdering Event: CRE8®: Case Folkhälsa 12/12-2022

Hur väl motsvarade dagen dina förväntningar på den ? ( 1-5 där 5 är stämmer helt och 1 är stämmer inte alls )
Kommer du att vilja delta på fler Cre8-dagar?

Tack för att du skickat in!

bottom of page