top of page
Holografiskt visitkort
Vågig abstrakt bakgrund

STUDENTENKÄT OM KOMPETENSFÖRSÖR-JNING I VÄRMLAND

Den här enkäten är en del i en förstudie som görs av Drivhuset Värmland med stöd av Tillväxtverket och Region Värmland. Syftet med denna enkät är att få en uppfattning om studenters syn på företagande och arbete. Svaren kommer att ligga till grund för en modell för samverkan mellan studenter och företag/organisationer.

 

Enkäten består förutom några grundläggande frågor av tre öppna frågor där vi ber dig resonera med dig själv. Du har i slutet av enkäten möjlighet att anmäla intresse till en workshop där vi fördjupar oss i frågeställningarna tillsammans med företag och andra aktörer. Där får du enklare förtäring och en lott till en tävling där du kan vinna en coachning i att slipa ditt CV/profil på LinkedIn samt tips inför framtida arbetsintervjuer. 

 

Ditt svar är anonymt såvida du inte vill delta i workshopen. Då kommer vi att be dig om ytterligare uppgifter. Räkna med att enkäten tar ca 5-10 minuter. Ditt svar är värdefullt för att Drivhuset effektivt ska kunna matcha studenter med företag. 

 

Varmt tack för din medverkan!

(För att delta i tävlingen om presentkortet måste du svara på alla frågor och bidra med relevanta svar.)

Har du några frågor eller funderingar, tveka inte att ta kontakt med oss!

 

Mattias Westgård och Johanna Nilsson

Projektledare för förstudien Smart(a)Värmland

Drivhuset Värmland

varmland@drivhuset.se

070-7664462

bottom of page